Podziękowania za XIII MPA w Gdańsku

13 MPA w Gdańsku

Podziękowania organizatora XIII Mistrzostw Polski Amatorów, prezesa Federacji Amatorskich Drużyn Hokeja - Sławomira Turosa:

W imieniu własnym chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju Finałowego XIII Mistrzostw Polski Amatorów w Gdańsku. Praca wolontariuszy, wsparcie z funduszu samorządu województwa Pomorskiego, wpłaty własne uczestników, wsparcie sponsorów oraz ogromny entuzjazm, zaangażowanie i przychylność wielu osób sprawiły, że możemy powiedzieć "znowu sukces".

Dziękuję głównym aktorom całego widowiska, zawodnikom amatorom realizującym swoją pasję, tworzącym gorącą atmosferę sportowej rywalizacji o tytuł najlepszego zespołu w kraju.

Otrzymaliśmy szereg gratulacji i podziękowań z dobry Turniej. Gratuluję Wam wszystkim, to wasza praca i wasz wysiłek.

Sławomir Turos